26 03 2024

Value Chain Initiative (VCI): samen op weg naar een naadloze infrastructuur voor CO₂-transport en -opslag

We delen graag een geweldige nieuwe ontwikkeling binnen het Aramis-team met u: het onlangs gelanceerde Value Chain Initiative (VCI). Het VCI is een strategisch kader dat belangrijke stakeholders in de Aramis CCS-waardeketen verenigt.

Het VCI is een gezamenlijke inspanning van de partijen die betrokken zijn bij het Aramis-project. Onze missie is het realiseren van een naadloze infrastructuur voor efficiënt transport en opslag van CO2. De volgende organisaties nemen deel aan het VCI:

Onderdeel Organisatie
Porthos compressorstation Porthos System Operator
Onshore terminal CO2Next
Aramis trunkline (incl. D-HUBN) Aramis joint team
Offshore opslagveld L4 TotalEnergies (launch marketeer)
Offshore opslagveld K14 TotalEnergies (launch marketeer)
Offshore opslagveld L10 Neptune Energy

Deelnemers Value Chain Initiative


De deelnemers aan het VCI delen verbonden en geïntegreerde systemen (hardware en software). Deze moeten als één systeem worden ontwikkeld om het performanceniveau te garanderen dat de shippers en opslagexploitanten nodig hebben voor hun activiteiten en bedrijfsvoering.

VCI waardeketen

Schematisch overzicht waardeketen Aramis

De deelnemers aan het initiatief onderschrijven het VCI als een samenwerkingsnetwerk met als inzet een doeltreffende realisatie van het project, waarmee we uiteindelijk willen komen tot een grootschalige, vrij toegankelijke CO2-transportinfrastructuur. Gemeenschappelijke beginselen rondom samenwerking, deliverables en synergie worden vastgelegd in een waardeketenhandvest en door alle deelnemers ondertekend.

Het joint team van Aramis zal namens de Aramis-partners (Gasunie, EBN, TTE en Shell) een spilfunctie vervullen in het VCI. Het team coördineert werkgroepen, consolideert de data die de VCI-deelnemers delen en fungeert als verbindende schakel. De Aramis-partners vervullen hiermee een sleutelrol in de hele waardeketen van de lanceringsfase.

Het VCI is opgesplitst in diverse werkstromen en werkgroepen, die inmiddels operationeel zijn. Elke werkgroep heeft een specifieke reeks deliverables gericht op consensus en vooruitgang. Het overkoepelende doel van het VCI is duidelijk: het realiseren en presenteren van een totaalplan voor de ontwikkeling van een grootschalige CCS-waardeketen. Door hier diverse stakeholders bij te betrekken, zorgen we voor een robuuste en efficiënte aanpak die in lijn is met duurzaamheidsdoelstellingen.

Wij danken al onze partners voor hun betrokkenheid bij onze reis naar een duurzame, geïntegreerde CO2-transportinfrastructuur.