EEN TRANSPORTINFRASTRUCTUUR VOOR GROOTSCHALIGE CO₂-REDUCTIE

Een grote stap op weg naar het behalen van de CO₂-reductie doelstellingen.

Ambitieuze doelen vragen om een ambitieuze aanpak. Om de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord en de Europese Green Deal te behalen zijn grote stappen nodig. Het is cruciaal om de CO₂-uitstoot op grote schaal te verminderen.

Aramis is een samenwerkingsverband tussen TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie.

Het project wil een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot van industrieën die moeilijk te verduurzamen zijn.

Dit doen we door de realisatie van een grootschalige CO2 infrastructuur. Dit geeft de industriële sector de mogelijkheid om CO2 te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee.

ENERGIETRANSITIE

Het klimaat verandert snel. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieuze doelen gesteld om de toenemende CO₂-uitstoot een halt toe te roepen en zo de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Maar het is een flinke uitdaging om de uitstoot zodanig te verlagen dat het mogelijk is om de doelstellingen binnen de gestelde termijn te behalen.

De temperatuur op aarde stijgt door een toenemende hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer, maar de consequenties hiervan worden niet overal ter wereld even zwaar gevoeld. Hoewel het vooral geïndustrialiseerde landen zijn die veel CO₂ uitstoten, zijn het juist de ontwikkelingslanden die de nadelige gevolgen ervaren. Het is dan ook zaak om CO₂-reductie en de transitie naar koolstofarme energiebronnen in ontwikkelde landen te versnellen.

Het afvangen en ondergronds opslaan van CO₂ (Carbon Capture and Storage (CCS)) vermindert de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Studies van het IPCC en de Internationale Energie Agentschap (IEA) laten zien dat CO₂-opslag tijdelijk noodzakelijk is om de ontwikkeling van nieuwe en duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Industriegebieden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland hebben een aanzienlijke CO2-voetafdruk. Tegelijkertijd vormen ze clusters met goede toegang tot waterwegen. Hierdoor bieden ze kansen voor de ontwikkeling van een geïntegreerde infrastructuur voor het afvangen en opslaan van CO₂ in deze regio.

Veel bedrijven hebben de doelstelling om in 2050 – of eerder – volledig klimaatneutraal te zijn. Aramis beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan CO₂-reductie door transport wat opslag mogelijk maakt te bieden aan partijen die hun CO₂-uitstoot op grote schaal willen verlagen middels CCS.

Meer informatie over CCS en de energietransitie? Bezoek onze linkpagina.

Initiatiefnemers

Samenwerking is essentieel om CO₂-uitstoot op de benodigde schaal te verlagen.

Aramis is een publiek-private samenwerking tussen de twee staatsbedrijven Energie Beheer Nederland (EBN) en de Nederlandse Gasunie, en de private partijen TotalEnergies en Shell.

De partners slaan de handen ineen om met hun gezamenlijke technische expertise, ervaring en kennis op het gebied van CCS een CO₂-reductieoplossing te ontwikkelen voor onze klanten.

De samenwerking legt een stevige basis om een grootschalig CO₂-transportinfrastructuur die opslag mogelijk maakt op een veilige manier te ontwikkelen en exploiteren. De samenwerking is afhankelijk van het verkrijgen van de vereiste goedkeuring(en).


Total
Shell
Ebn
Gasunie