26 03 2024

De mensen achter Aramis

In deze nieuwsbrief laten we u graag kennismaken met onze collega's bij FEED-partner Petrofac. Het Aramis FEED-proces (Front-End Engineering Design) is een complexe onderneming met diverse kritieke componenten: een onshore en een offshore pijpleiding, een tunnel, een platform en de L4A spurline.

Ons FEED-team is een powerhouse van talent. Het project wordt gedragen door zes ingenieurs die zijn gestationeerd bij Petrofac in Woking (UK), bijgestaan door nog eens acht ingenieurs. Zij krijgen onmisbare ondersteuning van Peritus (offshore pijpleidingen), Offshore Independents BV (tunnel en onshore pijpleiding) en Arup (tunnel). Alle leden van het team zetten zich 100% in voor een competitieve aanbesteding van het gekozen ontwerp, wat de weg vrijmaakt voor een weloverwogen definitief investeringsbesluit. Het tempo is hoog en de aanpakkersmentaliteit binnen het team betekent dat ze geen uitdaging uit de weg gaan en optimaal profijt trekken van hun gezamenlijke capaciteiten.

FEED is ons kompas. Dit is waarom:

 1. Scherpe contracten: uitontwikkeling van FEED vóór inkoop van engineering en aanbesteding van bouwwerkzaamheden (EPC) garandeert zeer concurrerende contracten.
 2. Risicobeperking: door potentiële problemen in een vroeg stadium aan te pakken, worden onvoorziene aanpassingen tijdens de werkzaamheden tot een minimum beperkt.
 3. CAPEX/OPEX-voordeel: onze gestroomlijnde aanpak verbetert onze concurrentiepositie in termen van kosten en efficiency.
 4. Planningszekerheid: FEED vormt het vertrekpunt van een haalbare en realistische tijdlijn.
 5. Onderling vertrouwen: ons gezamenlijke doel is het realiseren van een veilig, betrouwbaar en werkbaar transportsysteem.

Samenwerken aan succes
Het Aramis FEED-team werkt actief samen met belangrijke stakeholders. Onze gezamenlijke missie is een ontwerp dat aan alle voorwaarden voldoet:

 1. Veiligheid voorop: onze belangrijkste prioriteit is het creëren van een veilig ontwerp.
 2. Optimale performance: we zorgen dat het ontwerp voldoet aan operationele prestatie-eisen.
 3. Naleving van voorschriften: we zien er nauwlettend op toe dat aan alle regelgeving en vereisten wordt voldaan.
 4. Systeemintegratie: het ontwerp integreert naadloos met Porthos, CO2next en de diverse opslaglocaties, hetzij via het DHUB-platform of de inline-structuren.
 5. Volwassen technologie: we focussen op bewezen technologieën en houden ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
 6. Tijdige realisatie: het ontwerp kan worden gerealiseerd tijdens het installatieseizoen van 2027.
 7. Concurrentievoorsprong: onze oplossing behoudt een concurrerende marktpositie.

Commitment aan transparantie en betrouwbaarheid is het fundament waarop wij bouwen; onze inspanningen hebben al geresulteerd in meer dan 800 FEED-documenten. Van veiligheidsprotocollen tot operationele blauwdrukken, ieder aspect is in kaart gebracht.

Ons FEED-team werkt niet geïsoleerd — we doen het echt samen. Het team van projectingenieurs kan rekenen op de steun van andere betrokken ingenieurs en van verschillende Aramis-teams, waaronder Project Controls en Permits.

The people behind aramis

Voorste rij (van links naar rechts): James en Elaine
Achterste rij: Joop, Thomas, Annemarie, Edgar, Carlos en Gawain
Afwezig: Navid, Vikram, Arjan, Pratik, Olav, Jos, Oliver, Marijn en Mark