03 04 2023

Marketing van beschikbaar gekomen Transport- & Opslagcapaciteit voor Aramis fase I
Vorig jaar toonden twintig potentiële klanten concrete interesse in een samenwerking met Aramis als ‘launching customer’ voor de eerste 5 Mtpa CO₂ die wordt vervoerd en opgeslagen in offshore gasvelden onder de Noordzee.

Deze transport-en opslagcapaciteit wordt ontwikkeld en aangeboden door de Joint Marketeers Shell & TotalEnergies. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemde in juni 2022 in met deze gezamenlijke aanpak.

De twintig potentiële launching customers vertegenwoordigden bij elkaar meer dan de capaciteit van 5 Mtpa CO2. Daarom werd een niet-discriminerende selectieprocedure ontwikkeld om klanten die wilden deelnemen aan deze eerste fase te rangschikken en te selecteren.

In augustus 2022 ondertekenden de Joint Marketeers in totaal 9 ‘Heads of Terms’ (HoTs) met potentiële klanten. Hoewel deze HoTs niet-bindend zijn, vormen deze de basis voor de volledig juridisch bindende overeenkomsten en bevatten ze een exclusiviteitsclausule in ruil voor een voorlopige capaciteitsreservering.

Deze eerste 5 Mtpa vormt samen met mogelijke extra capaciteit van toekomstige andere opslagoperators en de voltooide Concept Select-studies het fundament voor de FEED-studies die deze zomer zullen beginnen.

Onlangs is er een beperkte fase 1 transport-en opslagcapaciteit vrijgegeven. Deze resterende capaciteit (ongeveer 0.3 tot 0.5 Mtpa) zal door de Aramis Joint Marketeers worden aangeboden aan belanghebbenden in een vergelijkbaar proces als vorig jaar.

Proces & Tijdlijn

  1. Geïnteresseerde klanten kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Joint Marketeers of via het emailadres: info@aramis-ccs.com
  2. Ondertekenen van een Standaard Confidentiality Agreement
  3. Uitwisselen van informatie ter bevestiging van intentie, mate van ontwikkelingen planning
  4. Na bevestiging zal een standaard HoT (niet-bindend/exclusief) worden verstrekt
  5. Klanten die in aanmerking willen komen, dienen de HoTs te ondertekenen vóór einde dag 15 mei 2023
  6. De selectie zal naar verwachting plaatsvinden tussen 22-25 mei op basis van selectiecriteria zoals die in de selectieprocedure van 2022 zijn toegepast. De selectiecriteria zullen worden gedeeld als onderdeel van stap 4 van dit proces.
  7. Medeondertekening door de Joint Marketeer van de HoT van de geselecteerde klant(en) is gepland op 26 mei 2023
  8. Een Transport & Opslag verklaring (gebundeld) en het bijbehorende rapport zal vervolgens worden verstrekt aan de geselecteerde klanten. Deze kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van een SDE++ 2023 subsidie aanvraag
  9. De SDE++ 2023 ronde start op 6 juni 2023