09 12 2022

Aramis energieproject van nationaal belang

Op 2 december 2022 heeft het kabinet besloten het Aramis project toe te voegen aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Met de toevoeging aan de lijst is ook Aramis een project van nationaal belang.

Het kabinet stelt dat projecten die in het MIEK zijn opgenomen belangrijk zijn voor de toekomstige energie-infrastructuur. Nieuwe projecten die aan de MIEK-lijst zijn toegevoegd zijn onder andere de aanlandingen van Wind op Zee-projecten, terminals in het Noordzeekanaalgebied en Rotterdam-Moerdijk voor de import en doorvoer van waterstof en het Aramis project voor de benodigde infrastructuur voor CO2-transport naar opslaglocaties onder de Noordzee. De 14 projecten in het MIEK zijn daarmee van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelen.

Aramis MIEK

Grote energieprojecten uit het MIEK

Significante bijdrage Aramis
De initiatiefnemers van het Aramis project zijn verheugd over het besluit van het kabinet. “Het geeft aan dat het kabinet het Aramis project als een project van nationaal belang ziet. En ook dat ons project met het transport en de opslag van CO2 een significante en noodzakelijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de industrie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat is een mooie extra steun in de rug om CCS in Nederland te realiseren“, zegt Joep Sweyen, Public Affairs Advisor EBN voor het Aramis project. Sweyen: “Momenteel staan er met Aramis, Porthos, Delta Corridor, Carbon Connect Delta en H-vison een vijftal projecten die direct of indirect CO2-opslag willen realiseren. Het kabinet geeft met dit besluit ook aan met de initiatiefnemers van het Aramis project te willen werken aan een succesvolle en tijdige realisatie van het project. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.”

Voor meer informatie:

- Kamerbrief d.d. 2 december 2022 over voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

- Rapport over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK): In dit rapport wordt het MIEK uitgelegd en worden de wijzigingen en de voortgang van het overzicht 2021 beschreven.