15 02 2024

Minister stelt voorkeursalternatief Aramis CO₂-opslag en zeeleiding vast

Demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten heeft het voorkeursalternatief (VKA) voor de infrastructuur en het zeeleidingtracé van het Aramis-project vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de realisatie van het grootste CCS-project in Noordwest-Europa.

Afweging maatschappelijke belangen en randvoorwaarden
Het VKA is een ontwerp op hoofdlijnen dat zo goed mogelijk rekening houdt met alle maatschappelijke belangen en randvoorwaarden. Voorafgaand aan de vaststelling is van verschillende alternatieven en varianten een uitgebreide integrale analyse gemaakt. Hierbij is gekeken naar veiligheid, technische uitvoerbaarheid, milieueffecten, toekomstvastheid, kosten en ruimtelijke inpassing. Op basis van deze analyse heeft de minister, in samenspraak met andere overheden en stakeholders, het VKA gekozen.

Grondslag voor ruimtelijk besluit en vergunningen
Aangezien het VKA de grondslag vormt voor het ruimtelijk besluit en de vergunningen, is de vaststelling een belangrijke mijlpaal voor het Aramis-project. Het projectteam is verheugd over het besluit en inmiddels begonnen met het indienen van de eerste vergunningsaanvragen en de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het indienen van de eerste reeks vergunningsaanvragen markeert de start van het formele goedkeuringsproces voor de realisatie en exploitatie van Aramis. Een belangrijk moment in het project, derhalve. Medio dit jaar worden naar verwachting de eerste ontwerpvergunningen ter inzage gelegd en begint een openbare raadpleging van zes weken. Tijdens die periode organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Aramis en de projectpartners een informatiebijeenkomst.

Het besluit van de minister onderstreept de gezamenlijke wens van overheden, projectpartners en andere belanghebbenden om het Aramis-project tijdig te realiseren. CO₂-opslag onder de Noordzee levert een belangrijke bijdrage aan de grootschalige reductie van CO₂-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën.

Lees meer over het vaststellen van het VKA en het Aramis-project hier: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/aramis

Tijdlijn permit process NL