20 12 2021

STAND VAN ZAKEN CCS-PROJECTEN

Op 10 december informeerde Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius de Tweede Kamer via een brief over de stand van zaken van CCS-projecten in Nederland, waaronder Aramis. Hierbij is verwezen naar het Rapport Ruimtelijke Verkenning dat in 2021 is uitgevoerd door het ministerie van EZK. Doel van deze verkenning was om inzicht te krijgen in de ruimtelijke inpasbaarheid van de verschillende initiatieven.

Deze documenten zijn hier te downloaden:

De Rijksoverheid ziet afvang, transport en opslag van CO₂ (Carbon Capture and Storage, CCS) als een belangrijke (overgangs)technologie voor de verduurzaming van de in Nederland gevestigde industrie en essentieel voor Nederland om zijn CO₂-reductiedoelstelling voor 2030 te halen. Het project Aramis heeft het voornemen om – als onderdeel van de totale CCS-keten – een grootschalige CO₂-transportinfrastructuur te realiseren die opslag op zee mogelijk maakt.