06 04 2023

Nieuwsbrief #4 - April 2023

Graag delen we in deze nieuwsbrief weer de ontwikkelingen rondom project Aramis met u. We zijn verheugd dat we een ‘Head of Joint Team’ en vier nieuwe teamleiders kunnen verwelkomen voor ons project. Lex Backer, Project Lead, legt uit waar we staan en wat er nog moet gebeuren om deze zomer te starten met de FEED-fase (Front-End Engineering & Design), een belangrijke mijlpaal.

Ook leest u in deze nieuwsbrief hoe u nog gebruik kunt maken van een beperkt aanbod van transport- en opslagcapaciteit in Aramis fase 1 en is er nieuws over de Aramis-specificaties. Ten slotte krijgt u een kijkje in de keuken van de Aramis Commerciële Werkgroep, laten we zien op welke congressen Aramis vertegenwoordigd is en blikken we terug op het zeer geslaagde Aramis – Get the Connection Event.

Wij wensen u veel leesplezier!

ARAMIS – WAAR WE NU STAAN

We hebben al veel bereikt
Een recente Concept-Select Value Assurance Review laat zien dat we veel vooruitgang hebben geboekt. Ons technisch concept voor de trunkline en het geïntegreerde project worden als robuust beschouwd. Er zijn twee opslagvergunningen ter goedkeuring voorgelegd en een derde is in de maak. Neptune Energy is van plan zich vanaf dag één bij het systeem aan te sluiten. De samenwerking met Porthos, CO2next en CO2-uitstoters verloopt voorspoedig, we werken hard aan de benodigde vergunningen en launching customers haken aan. Kortom, er is – en wordt – veel belangrijk werk verricht.

Web Lex

Lex Backer - Aramis Project Lead namens Shell

Maar we zijn er nog niet
Verschillende commerciële Heads of Terms (HoT's) zijn nog niet afgerond en de FEED-organisatie is nog niet volledig vormgegeven en gemobiliseerd. De aanbesteding en de ontwerpgrondslagen zijn momenteel in ontwikkeling en we voeren gesprekken in Brussel voor subsidieaanvragen in het kader van de Connecting Europe Facility. Er wordt op meerdere fronten tegelijk hard gewerkt.

Ons doel is om deze zomer met FEED te beginnen
De Aramis-partners streven ernaar om deze zomer met FEED te beginnen. FEED is de laatste grote projectfase voorafgaand aan de definitieve investeringsbeslissing. In deze fase worden het technisch ontwerp verder uitgewerkt, bouwcontracten aanbesteed, niet-bindende commerciële Heads of Terms omgezet in volledig juridisch bindende overeenkomsten, en subsidies en vergunningen aangevraagd.

Web Annemarie

ANNEMARIE MANGER ‘HEAD OF JOINT TEAM’ ARAMIS

Per 11 april start Annemarie Manger (57) als ‘Head of Joint Team’ van project Aramis. Zij geeft in deze nieuwe functie aansturing aan een gecombineerd multidisciplinair team dat bestaat uit werknemers van TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie.

Annemarie Manger was tot voor kort Director Sustainability & Decarbonisation bij Tata Steel in IJmuiden en gaf daar leiding aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsambities. “Het Aramis-project is een unieke vorm van publiek-private samenwerking. Bedrijven met veel kennis en ervaring die ieder voor zich, maar zeker ook in deze samenwerking, de energietransitie kunnen versnellen. Aramis is noodzakelijk om de Nederlandse en Europese klimaatdoelen van 2030 te behalen. Ik zie dit als een enorme uitdaging en verheug me erop om samen met het team deze opdracht te realiseren.”, aldus Annemarie.

Resultaatgericht en verbindend
Berte Simons (EBN) namens de stuurgroep van Aramis: “Met Annemarie hebben we een resultaatgerichte, daadkrachtige en verbindende leider gevonden die ongelooflijk veel ervaring meebrengt. We zijn ervan overtuigd dat zij de juiste persoon is om de volgende stappen met Aramis te kunnen zetten. Hiervoor is samenwerking met de industrie, overheden, andere CO2-projecten en Noordzee-partners essentieel.”

Naast de aanstelling van Annemarie Manger zijn ook vier team leads benoemd: James Flynn (Project), Willem Punt (Asset), Bernard Reith (Corporate) en Tom Mathysen (Integratie).

MARKETING VAN BESCHIKBAAR GEKOMEN TRANSPORT- EN OPSLAGCAPACITEIT VOOR ARAMIS FASE I

Vorig jaar toonden meer dan twintig potentiële klanten concrete interesse in een samenwerking met Aramis als launching customer voor de eerste 5 Mtpa CO₂ die wordt opgeslagen in offshore gasvelden onder de Noordzee. Deze transport- en opslagcapaciteit wordt ontwikkeld en aangeboden door joint marketeers Shell en TotalEnergies. In juni 2022 stemde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in met deze gezamenlijke marketingaanpak.

De twintig potentiële launching customers vertegenwoordigden bij elkaar meer dan de capaciteit van 5 Mtpa CO2. Daarom werd een niet-discriminerende selectieprocedure ontwikkeld om de organisaties die wilden deelnemen aan deze eerste fase te rangschikken en te selecteren. In augustus 2022 ondertekenden de joint marketeers in totaal negen Heads of Terms (HoT’s). Hoewel de HoT’s niet-bindend zijn, vormen ze de basis voor de volledig juridisch bindende overeenkomsten en bevatten ze een exclusiviteitsclausule in ruil voor een voorlopige capaciteitsreservering.

Deze eerste 5 Mtpa vormt samen met mogelijke extra capaciteit van toekomstige andere opslagoperators en de voltooide Concept Select-studies het fundament voor de FEED-studies die deze zomer van start gaan.

Onlangs is er een beperkte fase 1 transport- en opslagcapaciteit vrijgegeven van ongeveer 0,3 tot 0,5 Mtpa CO2. De joint marketeers van Aramis zullen deze resterende capaciteit aanbieden aan belanghebbenden in een vergelijkbaar proces als vorig jaar.

Indien u interesse heeft, kunt u op onze website informatie vinden over het proces en de planning.

 CO2 SPECIFICATIES VOOR ARAMIS

Aramis heeft specificaties opgesteld voor de maximale hoeveelheid toegestane CO2-onzuiverheden in de voor transport aangeboden CO2. Dit voorkomt dat de CO2 onder reguliere, overgangs- en abnormale condities corrosief wordt. Bij het opstellen van de specificatie is gestreefd naar maximale afstemming met de specificaties voor reeds bestaande en geplande CO2-transportinfrastructuur. U kunt alle details vinden op onze website, uitgesplitst naar klasse, onderdeel, beperking en eenheid. Er is ook een downloadbare pdf met de specificaties beschikbaar.

WIE WERKEN ER BIJ ARAMIS?

Graag lichten we in onze nieuwsbrief een deel van de projectorganisatie van Aramis uit. Deze keer: De Aramis Commerciële WerkGroep

Web people behind aramis

V.l.n.r.: Jelle, Jérôme, Mirjam, Daan, Paul, Anoop (Paco en Mike zijn afwezig)

Op dit moment werkt de Aramis Commerciële WerkGroep (ACWG) hard aan de voorbereidingen voor de FEED (Front-End Engineering & Design). De ACWG draagt zorg voor nieuwe overeenkomsten en aanpassingen in bestaande overeenkomsten die nodig zijn om naar FEED te kunnen gaan.

Dit betreft zowel overeenkomsten waarin Aramis een partij is als overeenkomsten waarin Aramis dat niet is. De overeenkomsten waarin Aramis geen directe partij is, zijn nodig om de waardeketen te sluiten. Onze ACWG monitort de voortgang van deze overeenkomsten, om zo te waarborgen dat op commercieel en contractueel gebied aan de FEED-vereisten wordt voldaan.

Samenwerking
In de overeenkomsten komt het project op vele fronten bij elkaar: wat technisch moet en mogelijk is, wat economisch gezien past, wat juridisch mag enzovoort. Dit kan niet zonder een nauwe samenwerking met de andere werkgroepen, die de benodigde input aanleveren. Dankzij de verscheidenheid aan expertises vullen de leden van de ACWG elkaar goed aan. Hierdoor zijn ze in staat om, met de input van de andere werkgroepen, tot overeenkomsten te komen die het belang van project Aramis dienen.

Wie maken deel uit van de ACWG?
De ACWG bestaat uit acht teamleden. Dat zijn:

 • Paco Freens en Daan Kannegieter (Gasunie)
 • Paul Fitton, Mike Philbin en Jelle Plantenberg (Shell)
 • Jérôme Sastre en Anoop Taneja (TotalEnergies)
 • Mirjam Lammers (EBN)

Bij de samenstelling van het team is bewust gekozen voor leden met een andere achtergrond. Hierdoor brengt ieder lid unieke vaardigheden mee. Dat is voor de complexe werkzaamheden van de werkgroep van groot belang.

Web gtc event

ARAMIS  - GET THE CONNECTION EVENT

Op 23 maart vond ons Aramis - Get the Connection Team Event plaats in Rotterdam. Niet minder dan 130 teamleden namen deel aan het evenement, een geweldige opkomst. We vierden onze successen, spraken over de roadmap voor de toekomst en deden mee aan een speciale Aramis & CCS-pubquiz. En we waren onder de indruk van het optreden van twee improvisatiekomieken die onder andere "Our carbon is under the ocean, our carbon is under the sea" zongen op de melodie van My Bonnie is over the ocean.

Ook was het zeer inspirerend om het nieuw benoemde Joint Team van harte welkom te heten: James Flynn, Tom Mathysen, Willem Punt en Bernard Reith. Samen met Annemarie Manger, ons nieuwe Head of Joint Team, zullen zij zich inspannen om het project deze zomer over te brengen naar de FEED-fase (Front-End Engineering & Design).

Web illustratie

ARAMIS OP CONGRESSEN

Aramis wordt steeds bekender, met als gevolg dat we in toenemende mate gevraagd worden als spreker op congressen en seminars. Zo waren we recentelijk te gast bij:

 • Carbon Storage Dialogues (16 februari, Utrecht)
 • ZEP (Zero Emissions Platform) webinar (9 maart, online)
 • ZEP 74th Advisory Council (22 maart, Brussel)
 • Europese Commissie (DG ENER): CO2 Network TEN-E Thematic Area Group event for PCI projects (24 maart, Brussel)
 • Europese Commissie (DG CLIMA): The Emerging EU CO2 Transport and Storage Market workshop (30 maart, Brussel)

In het komende kwartaal kunt u ons onder andere ontmoeten bij de volgende events:

 • Net Zero Within Reach conference (26 april, Brussel)
 • Decarb Connect Europe event (12-14 juni, Antwerpen)
 • Sustainable Energy Week (20-22 juni, Brussel)

Wilt u ons ook als spreker op uw congres of evenement? Neem dan contact op via info@aramis-ccs.com of uw contactpersoon bij Aramis.

OVER ARAMIS

Project Aramis ontwikkelt een CCS-oplossing die bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord en de Europese Green Deal. Aramis ontwikkelt een transportinfrastructuur voor CO2-reductie ten behoeve van industrieën die moeilijk te verduurzamen zijn. Hiermee levert Aramis een aanzienlijke bijdrage aan het op grote schaal verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland en Noordwest-Europa. De kennis en expertise van de vier samenwerkende partners TotalEnergies, Shell, EBN en Gasunie, de schaalgrootte en de open toegang maken Aramis een aantrekkelijke keuze voor de industrie om te decarbonizeren.

Voor meer informatie
Kijk op onze website www.aramis-ccs.com of stuur een e-mail naar: info@aramis-ccs.com.