04 12 2023

Joint team brengt meer structuur, focus en snelheid in projectontwikkeling Aramis

Het zogeheten joint team is straks verantwoordelijk voor het projectmanagement van Aramis. Dit samengestelde team zal uiteindelijk bestaan uit ruim veertig medewerkers van de vier initiatiefnemers: TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie. Projectdirecteur James Flynn, oorspronkelijk projectmanager bij TotalEnergies, stelt het deelteam samen waaraan hij leidinggeeft. Hij vertelt over zijn werk voor Aramis tot nu toe en de doelstellingen voor de komende periode.

Precies een jaar geleden startte James vanuit Parijs als eerste van de vier directeuren in het joint team. Samen met het conceptontwikkelingsteam werkte hij aan de planning en voorbereiding voor de aankomende FEED-fase (Front-End Engineering Design). Daarnaast ontwikkelde hij het recruitmentproces en startte hij de werving van het projectteam. ‘Best eenzaam en uitdagend soms’, blikt hij terug. ‘Maar dat was het waard.’

James werkte ruim twintig jaar aan offshore olie- en gasprojecten in Australië, Afrika, Azië en op de Noordzee. Bij Aramis kan hij die ervaring volop benutten. ‘Er zijn verschillende overeenkomsten, maar het ontwikkelen van een CO2-transportinfrastructuur op zo’n grote schaal, met onderzeese pijpleidingen en platforms, heeft veel unieke uitdagingen. Dit is nooit eerder zo gedaan.’

Meer structuur, focus en snelheid
Het joint team opereert straks vanuit Den Haag, waar James ook zijn nieuwe plek inneemt. Hij ziet de samenvoeging als een belangrijke stap in de verdere uitrol van het Aramis-project. ‘We werken dan allemaal met dezelfde tijdlijn. Dat zorgt voor meer structuur, focus en snelheid in onze beslissingen. Dat is nodig, want we hebben inmiddels best wat contracten gesloten voor engineeringstudies en met externe bedrijven. En daar horen deadlines bij.’

Met elkaar op locatie werken vindt hij eveneens waardevol. ‘Je brengt vier bedrijfsculturen en verschillende landculturen samen. Dan is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen en met elkaar te praten over de werkwijze.’ De hechtere samenwerking helpt James bovendien bij het uitvoeren van zijn rol als projectdirecteur: hij is verantwoordelijk voor het verdelen van de taken en het overbrengen van de cultuur, kernwaarden, doelstellingen en werkprocessen. ‘Daarmee zorgen we voor een goed gestructureerde aanpak om het project op tijd op te leveren.’

Veel talent en uitdaging
Het joint team wordt samengesteld met professionals afkomstig van de vier initiatiefnemers. ‘Van iedere partner selecteren we de beste mensen’, licht James toe. ‘Dat is een grote kracht van het joint team: we hebben toegang tot veel talent – een luxe in de huidige arbeidsmarkt. En er is veel interesse in het project.’ Het grote aantal reacties schrijft hij vooral toe aan de positieve vibe rond Aramis. ‘Het is een belangrijk project voor de energietransitie. Samen met de omvang en de technische uitdagingen die gepaard gaan met dit unieke project, trekt dat goede sollicitanten aan.’

Start FEED-fase in zicht
De komende weken verwacht James groen licht van de vier partners voor het budget, de planning en strategie voor de FEED-fase. ‘Zodra zij akkoord zijn, kunnen we van start – een mijlpaal.’ In de FEED-fase werkt het projectteam aan de doorontwikkeling van het concept, de uitvoeringsstrategie en de planning. Het ontwikkelen van strategieën voor risicobeperking en onvoorziene gebeurtenissen en het verder uitwerken van de organisatie behoren ook tot deze fase. ‘Daarmee kunnen we straks een overtuigende casus voorleggen aan de partners, op weg naar de definitieve investeringsbeslissing.’

De FEED-fase neemt naar verwachting bijna twee jaar in beslag. ‘De contracten worden op dit moment afgerond zodat ze kunnen worden getekend op het moment dat de partners akkoord geven. Een team van zo’n tien Aramis-ingenieurs zal dan worden aangewezen om bij de FEED-aannemer op kantoor te werken. De rest van het joint team blijft in Den Haag.’

In beweging blijven
Hoewel het einddoel nog ver weg is, is het juist de omvang van het project wat James aan Aramis aantrekt. ‘Het is een enorm project, met veel verschillende stakeholders én uitdagingen. Maar dat zijn ook de voornaamste redenen dat ik hiernaartoe ben gekomen. Het is essentieel om veerkrachtig te blijven en op onze missie te blijven focussen. Met die positieve energie bewegen we gestaag vooruit.’