27 06 2024

De Europese Unie ondersteunt CCS-projecten

De onlangs aangenomen Net Zero Industry Act (NZIA) bepaalt een wettelijke doelstelling voor de EU om tegen 2030 jaarlijks 50 miljoen ton (50 Mtpa) CO2 ondergronds op te slaan. Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te ondersteunen, zal tegen 2050 een verdere opschaling tot meer dan 250 Mtpa permanente ondergrondse opslag in de EU nodig zijn. Aramis zal, zodra het volledig is opgeschaald, meer dan 20 Mtpa aan opslagcapaciteit faciliteren, waardoor het project een belangrijke bijdrage levert aan het verwezenlijken van deze ambities. Het Aramis-project heeft al in 2021 de status van Project of Common Interest (PCI) gekregen van de EU, wat een erkenning is van dit belang.

Projecten met een PCI-status hebben het recht om EU-financiering aan te vragen onder het Connecting Europe Facility (CEF-E), dat daarmee de ontwikkeling van grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten ondersteunt. Twee andere belangrijke financieringsregelingen die de EU heeft opgezet en die ook zeer relevant zijn voor projecten in de CCS-waardeketen zijn:

  • Horizon Europe voor onderzoek en innovatie: klimaatverandering aanpakken en het concurrentievermogen en de groei van de EU stimuleren
  • Innovation Fund (IF) voor zeer innovatieve technologieën en vlaggenschipprojecten die aanzienlijke emissiereducties kunnen opleveren

€124mln subsidie toegekend aan Aramis

Vorig jaar heeft het Aramis-project een aanvraag voor financiële steun in het kader van de CEF-E voorbereid. In december 2023 stelde de EU voor om de Aramis een subsidie van €124mln te verlenen voor de aanleg van de Aramis-pijpleiding en het offshore distributieplatform.

In juni van dit jaar is de formele subsidieovereenkomst ondertekend: CEF Energy: CINEA has signed grant agreements with 8 awarded projects under the PCI 2023 Call - European Commission (europa.eu). In totaal hebben 5 CCS-projecten steun ontvangen, waaronder ook een subsidie van €33 miljoen voor het CO2next-project dat een integraal deel uitmaakt van de Aramis-CCS waardeketen. Deze subsidies zullen bijdragen tot een meer kosteneffectieve ontwikkeling voor een grensoverschrijdende CCS-waardeketen en gebruikt worden voor het optimalisering van de tarieven ten behoeve van de Europese industrieën, die de eindgebruikers van het systeem zijn.

W eusteun 2

Workshop van de Europese Commissie met alle CCS-projecten die worden ondersteund door Horizon Europe, Innovation Fund en de Connecting Europe Facility (7 juni, Brussel)

W eusteun 4
W eusteun 3