27 06 2024

Aramis: Vol energie de zomer in

Nu de zomer is begonnen, breng ik u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het momentum waar we in de nieuwsbrief van maart over spraken houdt aan. Zowel Aramis als CCS in het algemeen heeft de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt. We hebben hard gewerkt, het teamgevoel is goed en de energie is voelbaar. Na een laatste sprint is het nu tijd om op te laden, om na de zomer weer met volle kracht vooruit te kunnen.

De afgelopen tijd stond in het teken van progressie op alle fronten. Onze aannemer Petrofac in Woking (VK) werkt hard aan het afronden van het Front-End Engineering Design, dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 gereed is. Ook zijn de eerste noodzakelijke vergunningen ingediend bij de overheid, die deze na de zomer ter inzage zal leggen. Dan worden ze openbaar en krijgen we meer inzicht in de publieke opvatting over het projectbesluit en de benodigde omgevingsvergunningen.

Om met onze klanten de gezamenlijke ontwikkeling van onze projecten te borgen, heeft ons commerciële team een joint development agreement opgesteld. Hiermee wordt het ook mogelijk voor klanten om capaciteit in Aramis te reserveren. Bij ondertekening van de compression and transportation agreement wordt de reservering omgezet in een definitieve boeking. Decompression and transportation agreement is momenteel volop in ontwikkeling.

Kortom, er is veel werk verzet. Ik ben trots op ons team en kijk uit naar de volgende stappen.

Porthos: gefeliciteerd!

Wij feliciteren Porthos met de start van de aanleg van de CO2-transport- en opslaginfrastructuur: het eerste CCS-project dat in Nederland wordt gerealiseerd. Er is bovendien extra capaciteit in het transportsysteem aanwezig, zodat het in de toekomst ook kan fungeren als het kloppende hart van andere CCS-projecten. Zo zal het Porthos-compressorstation op termijn eveneens Aramis kunnen bedienen. Op 13 april vond de eerste boring plaats onder de zeewering op de Maasvlakte. Een mijlpaal, want hiermee wordt CCS als klimaattechniek – na jaren van onderzoek, praten en plannen maken – eindelijk concreet. Als samenwerkingspartner is Aramis blij met deze belangrijke stap.

Reactie op Rapport Mulder

Op 16 april boden ministers Adriaansens (EZK) en Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) de Tweede Kamer het rapport Expert opinion marktordening Carbon Capture and Storage aan. Het rapport is geschreven door Prof. dr. Mulder en biedt een analyse van de huidige CCS-markt en doet aanbevelingen voor de toekomstige koers van het Nederlandse CCS-beleid. Het Aramis-project is daarbij uitgebreid en zorgvuldig onder de loep genomen.

Zowel het onderzoek van professor Mulder als de reactie van de ministers geeft een goed beeld van de complexiteit van de CCS-waardeketen. Verschillende partijen in de keten hebben even verschillende zorgen, en willen ook zeker weten dat hun belangen voldoende worden meegewogen. Het is daarom goed dat er vanuit elk perspectief naar de marktordening is gekeken. Mulder doet een aantal aanbevelingen die ook door het kabinet worden overgenomen. Van een fundamentele koerswijziging is geen sprake, maar er zal meer nadruk worden gelegd op coördinatie in de keten, op transparantie en op toezicht.

Transparantie is uiteraard een belangrijke waarde die we bij Aramis nastreven. Om meer transparantie te bieden over de status van onze transportcapaciteit hebben we deze informatie toegevoegd aan onze website. De kabinetsbrief en het rapport van Prof Mulder zijn online beschikbaar.

Aramis Teamdag 2024

Op dinsdag 18 juni vond de Aramis Teamdag plaats. Het was een mooie dag die in het teken stond van samenwerking en verbinding. Zo’n vijftig teamleden kwamen samen om in informele sfeer te praten, te leren en elkaar beter te leren kennen. Dat contact is zowel op professioneel als persoonlijk niveau belangrijk. Iedereen heeft een volle agenda, maar gelukkig wordt daarin bewust ruimte gemaakt om de banden binnen het team te versterken.

Hoogtepunt van de Teamdag was de speech van olympisch roeier Dirk Uittenbogaard. We hebben met plezier geluisterd naar zijn inspirerende presentatie, waarin hij sprak over manieren om als team veerkrachtiger te worden. Hij benadrukte het belang van vooruitkijken, ook bij tegenslagen, in plaats van blijven hangen in wat niet lukt. Ook sprak hij over het nut van je bewust worden van wat je wel – en niet – kunt beïnvloeden. Dirk, bedankt!

W teamdag

Het team van Aramis

Ik ben trots op het Aramis-team en de passie en het enthousiasme waarmee zij werken aan een duurzamere toekomst. Maar het is ook belangrijk om bij te kunnen tanken. Ik wens iedereen een mooie en ontspannen zomer, zodat we daarna weer met nieuwe energie vooruit kunnen!

Annemarie Manger
Programmadirecteur Aramis CCS