22 06 2023

Aramis verwelkomt Nederlands-Belgisch akkoord

Op 22 juni 2023 is door de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens, vicepremier Vincent Van Quickenborne (België) en de ministers Zuhal Demir (Vlaanderen) en Philippe Henry (Wallonië) een akkoord getekend over CCS-samenwerking en grensoverschrijdend transport van CO2. Het akkoord werd in Antwerpen getekend tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan België.

Het akkoord benadrukt het belang dat beide landen hechten aan samenwerking op het gebied van de energietransitie, de verduurzaming van de industrie en de rol die CO2 afvang, transport en opslag (CCS) daarbij speelt. Het akkoord maakt de weg vrij voor transport van CO2 uit België voor opslag in Nederland. Binnen deze ontwikkelingen speelt Aramis een sleutelrol: het project ontsluit Nederlandse offshore opslagvelden voor CO2-opslag.

Het Aramis CCS project hoopt dat dit akkoord dient als een blauwdruk en stimulans voor verdere CCS samenwerking tussen Nederland en landen als Duitsland en Frankrijk. Aramis ziet daarbij voor zichzelf een belangrijke rol om de dialoog met private en publieke partijen in België en in andere EU-lidstaten te intensiveren.

Voor meer informatie over het akkoord, zie:

NL BE akkoord 22 juni

Foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Twitter)