04 12 2023

Aramis in stroomversnelling

Met ingehouden adem volgden we woensdagochtend 16 augustus de livestream van de einduitspraak over het Porthos-project. Zou de aanleg van de eerste Nederlandse infrastructuur voor CO2-opslag en -transport doorgaan? Een belangrijk moment, ook voor Aramis, waarmee we bijna tien keer zoveel capaciteit beogen als Porthos. Om 10.15 uur stonden we te juichen achter onze bureaus.

Het groene licht voor Porthos brengt opluchting, daadkracht en nieuwe energie. Sinds de uitspraak gaat alles hier in een stroomversnelling. Al was er aan energie nooit een gebrek. De afgelopen tweeënhalf jaar werkten ruim driehonderd mensen bij Aramis-initiatiefnemers TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Gasunie aan dit unieke project, dat nooit eerder op deze manier en op zo’n grote schaal is uitgevoerd. Op korte termijn dragen zij hun taken over aan het nieuwe joint team: ruim veertig medewerkers, grotendeels afkomstig van de vier moederbedrijven.

Maar eerst wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de grote groep mensen die zo hard hebben toegewerkt naar dit moment. Van techniek en IT tot vergunningen, contracten en public relations: iedereen is even onmisbaar. Dankzij hun enorme inzet maken we binnenkort de shift van het papierwerk naar de FEED-fase (Front-End Engineering Design). In deze fase start de aannemer met de ontwerpen en maken we afspraken met de eerste klanten.

Verbinding grootste kans en uitdaging
Sinds ik dit voorjaar startte als hoofd van het nieuwe joint team leerde ik dat verbinding essentieel is in de CCS-sector (carbon capture and storage). Verbinding binnen het team, verbinding met de eigenaren van de onderzeese opslagvelden, en verbinding met partners, milieuorganisaties en de politiek. De schaalgrootte van het project maakt verbinding binnen de CCS-waardeketen onze grootste uitdaging en tegelijkertijd onze grootste kans.

Nu Porthos doorgaat, willen we daarom naar buiten treden met het Aramis-project en meer externe stakeholders betrekken. De afgelopen maanden sprak ik al met de Europese Commissie, ngo’s Bellona en Natuur & Milieu, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en met initiatiefnemers van andere potentiële CCS-projecten. Zo gingen we in Noorwegen in gesprek met internationale CCS-partners over de kansen en uitdagingen van CO2-transport in Europa.

Met de Tweede Kamerverkiezingen net achter ons zoeken we ook de nationale politiek op. Niet alleen om de bekendheid van het Aramis-project zelf te vergroten, maar vooral om voorlichting te geven over CO2-transport en de visies van de partijen te blijven verkennen. Net zoals we ook de publieke opinie blijven volgen. Onderwerpen als stikstofbeleid blijven uiterst relevant voor onze vergunningen en daarmee onze planning. Hoe eerder we op de hoogte zijn, hoe sneller en beter we kunnen anticiperen.

Annemarie Manger
Programme Director Aramis CCS