26 03 2024

Aramis: samen bouwen aan een sterke organisatiecultuur

Nu het eerste kwartaal van 2024 ten einde loopt, wil ik graag enkele belangrijke ontwikkelingen rond ons project met u delen. Het Aramis-project heeft de afgelopen maanden veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen en we zijn trots op het joint team dat we hebben samengesteld. Alle leden van het team zijn afkomstig van onze vier projectpartners. Ze brengen een breed pakket aan vaardigheden, ervaringen en perspectieven mee.

Het joint team is zo goed als compleet, zowel op ons kantoor in Den Haag als bij onze FEED-partner in Engeland. Een mooi moment om ons te verdiepen in de diversiteit binnen het team en te onderzoeken hoe we van die diversiteit onze kracht kunnen maken. Daarom hebben we tijdens onze teamdag eind februari de tijd genomen om te reflecteren op de cultuur, gedragingen en patronen die zich binnen de organisatie vormen. Het was ook een goede gelegenheid om elk van onze projectpartners beter te leren kennen en te praten over het verschil tussen samen werken en samenwerken, en over wat de verschillende deelteams nodig hebben om succesvol te zijn.

Het was fantastisch te zien dat alle teamleden actief deelnamen aan de gesprekken en oefeningen, of het nu was in de plenaire sessies of in kleinere groepen. We willen alle deelnemers nogmaals danken voor hun enthousiaste bijdrage. Dankzij hen was de teamdag een groot succes. De voelbare energie in de groep belooft veel goeds voor de toekomst! We hebben allemaal meer waardering gekregen voor de verschillende achtergronden van onze teamleden. De mix van perspectieven en bedrijfsculturen gaat ons zeker helpen bij het verwezenlijken van onze missie.

Internationale CCS-ontwikkelingen

Het is ook inspirerend te zien dat CCS steeds meer internationale erkenning en steun krijgt als effectieve verduurzamingsstrategie voor de industrie. Op 6 februari publiceerde de Europese Commissie (EC) haar eerste strategie voor industrieel koolstofbeheer. Deze richt zich op CCS, CCU en negatieve emissies. De strategie maakt deel uit van een omvattend beleidskader voor het behalen van de nieuwe klimaatdoelstelling voor 2040 (emissiereductie van 90% ten opzichte van 1990). Er worden doelstellingen en beleidsmaatregelen geschetst om een snelle toepassing te bevorderen van deze drie technologieën, die essentieel zijn voor het behalen van de klimaatdoelen. De strategie benadrukt ook de noodzaak van samenwerking tussen EU-lidstaten en van grensoverschrijdende CCS-waardeketens. Zie voor meer informatie de EU-strategie voor industrieel koolstofbeheer (europa.eu).

We zien ook positieve ontwikkelingen in verschillende lidstaten. Zo heeft het Duitse Bondsministerie voor Economische Zaken en Klimaat (BMWK) op 26 februari 2024 een kader aangekondigd voor zijn eerste CCS-strategie (‘Koolstofbeheerstrategie’). In lijn met de plannen van de EC beklemtoont het Duitse beleidsdocument de noodzaak van het gebruik van CCS om de industrie te helpen verduurzamen. Bovendien kondigde de Duitse regering aan dat zij van plan is het amendement op het Protocol van Londen (dat grensoverschrijdend transport van CO2 mogelijk maakt) te ratificeren, en is besloten om CCS toe te staan in de territoriale wateren van Duitsland (niet op het vasteland). Ook noemt de regering het noodzakelijk dat de Duitse industrie aansluiting zoekt bij lopende internationale CO2-transport- en -opslagprojecten en haar achterstand op dit gebied inloopt. Zie voor meer informatie BMWK - Minister Habeck intends to make it possible to use CCS: “Without CCS, there is no way we can reach our climate targets.”

Kortom, zowel binnen het team als in Europa winnen Aramis en CCS aan momentum. Het is dus volle kracht vooruit!

Annemarie Manger
Programmadirecteur Aramis CCS