14 07 2022

Aramis receives PCI status

*Article in Dutch only*

Het Aramis project heeft vanuit de Europese Commissie de status van een Project of Common Interest (PCI) gekregen.

Hiermee is het onderdeel van een categorie projecten die de Europese Commissie heeft aangemerkt als hoofdprioriteit voor het onderling verbinden van de energiesysteeminfrastructuur. Dit is mede gebaseerd op de mogelijkheid in de toekomst CO2 vanuit buurlanden, zoals België, Duitsland en Frankrijk te verwerken. Wettelijk is dit nu nog niet toegestaan, maar Aramis biedt op termijn de mogelijkheid om CO2 uit het buitenland te verwerken.

CCS als middel om Europese doelen te halen
De EU onderkent het belang van CCS bij het realiseren van CO2-reductiedoelstellingen. De EU geeft in haar communicatie ‘A Clean Planet for all’ aan dat CCS één van de maatregelen is en voor bepaalde industrieën de enige mogelijkheid tot CO2-reductie is.

De PCI status geeft Aramis ook de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor Europese subsidies uit het Connecting Europe Facility (CEF) fonds. Hiermee kan ook het transporttarief verlaagd worden voor de gebruikers.

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure_en