Een grote stap op weg naar het behalen van de Europese klimaatdoelen

Aramis wil een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen door de CO₂-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën te verlagen. Hoe? Met een flexibele oplossing die CO₂ transporteert naar lege gasvelden diep onder de Noordzee. Het systeem wordt vrij toegankelijk voor derden ontwikkeld, wat het mogelijk maakt om stapsgewijs nieuwe industriële klanten en opslagvelden toe te voegen. Dankzij de ligging op de Maasvlakte kunnen verschillende industrieclusters gebruikmaken van de innovatieve oplossing. Het is de verwachting dat de verschillende onderdelen in de CCS-keten geleidelijk kunnen toenemen in omvang en hoeveelheid. De Aramis CO₂-transportinfrastructuur wordt zodanig flexibel ontwikkeld, dat toekomstige uitbreidingen mogelijk gemaakt worden.

Meer weten? Lees de brochure, bekijk de posters of onze animatie.

HOE WERKT ARAMIS?

Aramis biedt CO₂-transportfaciliteiten aan die de opslag mogelijk maakt voor grootschalig CO₂-reductie. Hiermee ondersteunt het project moeilijk te verduurzamen industrieën bij het aanzienlijk verlagen van hun CO₂-uitstoot. Het project is een essentieel onderdeel van een CCS keten dat betreft:

1. CO₂-afvang

CO₂ wordt afgevangen door de industrie.

2. CO₂-transport

De afgevangen CO₂ van klanten wordt per schip (kustvaarders en binnenvaartschepen) in een vloeibare fase vervoerd, en via landleidingen in de gasfase. Het vloeibare CO₂ dat per schip binnenkomt staat onder een gemiddelde atmosferische druk van 13 tot 18 bar. Door het voorafgaand aan het transport vloeibaar te maken, kan het gekoelde CO₂ in grotere hoeveelheden naar het verzamelpunt worden vervoerd.

3. CO₂-verzamelpunt

Het verzamelpunt heeft een toegankelijke ligging op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Naast een terminal waar schepen kunnen aanmeren, een compressor en een pompstation, komen er opslagtanks voor de tijdelijke opslag van het vloeibare CO₂ uit de schepen. CO₂ wordt op het verzamelpunt samengevoegd en op de juiste temperatuur en druk gebracht.

4. Onderzeese pijpleiding

Vanuit het verzamelpunt wordt het CO₂ via een onderzeese pijpleiding naar de op zee gelegen platforms getransporteerd. De geplande onderzeese pijpleiding wordt groter dan in de eerste instantie voor het project nodig is gemaakt. Dit sluit aan bij de open access-filosofie van het project en maakt het mogelijk om stapsgewijs nieuwe industriële klanten en opslagvelden toe te voegen.

5. CO₂-opslag

Tot slot, wanneer de CO2 bij de op zee gelegen platforms aankomt, wordt het CO2 via putten in lege gasvelden geïnjecteerd. Deze velden liggen op een diepte van drie tot vier kilometer onder de zeebodem.

PLANNING

De verwachte planning is als volgt:

Timeline website NL tekst

Samenwerking

Aramis beoogt synergieën met Porthos te creëren; een lopende Nederlandse CCS-project dat gericht is op lokale industrieclusters. Zo kan in de toekomst aan de behoeften van meer industrieclusters worden voldaan om hun transitie naar duurzamere productieprocessen te ondersteunen.

Bezoek onze linkpagina voor meer informatie over andere CCS-projecten.