18 08 2022

The Environmental Impact Assessment Committee publishes its advice on the draft Memorandum Scope and Level of Detail Aramis

* Article in Dutch only *

Op 18 augustus 2022 heeft de Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) haar advies uitgebracht op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van Aramis. Dit advies geeft Aramis groen licht om de volgende stap te zetten en te starten met de milieueffectrapportage.

De Commissie m.e.r. onderschrijft het onderzoeksvoorstel van Aramis voor de milieueffectrapportage (MER)

De CO2-infrastructuur van het Aramis initiatief is onderdeel van een totale CO2-opslagketen. Deze keten omvat naast transport ook de afvang en de opslag van CO2. De Commissie m.e.r. adviseert Aramis deze hele keten van CO2-afvang tot en met de opslag in beeld te brengen om van daaruit verder in te zoomen op de Aramis infrastructuur. Daarmee neemt de Commissie m.e.r. het onderzoeksvoorstel van Aramis over. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft Aramis beschreven dat zij de hele CCS keten gaat meenemen in het onderzoek en ook het CO2 rendement gaat bepalen. Als Aramis zijn we dan ook blij dat de Commissie m.e.r. ons onderzoeksvoorstel onderschrijft.

Het advies inclusief bijbehorend persbericht is door de Commissie m.e.r. gepubliceerd op haar site.

Wat is een MER en wat is de rol van de Commissie m.e.r?
Een milieueffectrapportage (MER) helpt om alle milieubelangen zichtbaar te maken en onderling af te wegen in de besluitvorming voor een plan of een project. Voordat de MER kan worden opgesteld, wordt er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgelegd wat er in de MER aan de orde komt en onderzocht moet worden. De bij wet ingestelde onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert het bevoegd gezag (in dit geval het ministerie van EZK) over de inhoud en kwaliteit van de MER. Voor ieder project stelt zij een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen.