06 01 2022

Aramis CCS-project in Staatscourant

Op 6 januari 2022 ontving het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een verzoek van project Aramis (een samenwerking tussen EBN, Gasunie, TotalEnergies en Shell) voor de realisatie van een grootschalige CO2-transportinfrastructuur om de opslag van CO2 in lege gasvelden diep onder de Noordzee mogelijk te maken. De aankondiging markeert de officiële start van formele gesprekken voor het project.

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. EZK en Aramis vinden het belangrijk dat al deze partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken. U kunt oplossingen aandragen voor de geschetste opgave die is beschreven in het voornemen (bijvoorbeeld: alternatieve tracés om afgevangen CO2 naar de platforms op zee te brengen). Ook kunt u meedenken over het voorstel voor participatie, bijvoorbeeld over de wijze waarop u betrokken wilt worden. Het participatieplan wordt geactualiseerd bij belangrijke momenten in het project.

De eerste bijeenkomst vindt digitaal plaats op woensdag 26 januari 2022 van 19:00 tot 20:30 uur. EZK organiseert deze digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de initiatiefnemers van Aramis en de EZK u meer over Aramis' intentie, het participatieplan en de procedure. Tijdens dit gesprek bent u vrij om vragen te stellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rvo.nl/aramis. Via deze website kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan de komende bijeenkomst. Na uw aanmelding ontvangt u een link om deelname mogelijk te maken. Wij hopen u snel (digitaal) te mogen verwelkomen.

Links:
Staatscourant 2022, 49 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Aramis | RVO.nl | Rijksdienst